Информационни дни "Достъп до информация"

През септември 2021 г. ПДИ започна провеждането на редица информационни уебинари на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“.

 

Обученията са предназначени за служители, работещи със ЗДОИ в системата на изпълнителната власт. 

 

Първият уебинар  бе проведен с област Русе 30 септември 2021, в системата Zoom, а за участие бяха поканени представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти на територията на областта.

 

Към февруари 2022 г. уебинари са проведени с областите Силистра, Видин, Добрич, Разград, Варна, Шумен, Благоевград, Кюстендил и Пазарджик. За пролетта и лятото на 2022 г. са планирани срещите с останалите области от страната.


По време на уебинарите, лектори от ПДИ представят промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), развития и тенденции в активната прозрачност на институциите, повторното използване на информация от обществения сектор както и ограниченията на правото на достъп до информация. Юристите от правния екип на ПДИ  отговарят на въпроси, свързани с конкретни казуси от практиката по използване или прилагане на ЗДОИ (програмата на информационните уебинар вижте по-долу).


В организирането на събитията активо участват журналистите от координаторската мрежана ПДИ.

 

* * *


ПРОГРАМА на информационните уебинари „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“


Лектори: Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИАдв. Кирил Терзийски, правен екип на ПДИАдв. Стефан Ангелов, правен екип на ПДИ

Място: Платформа Zoom


☞ 14:00 – 14:40  Закон за достъпа до обществена информация – процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация, възникнали казуси и съдебна практика.

Въпроси и отговори 


☞ 14.40 – 15.20Закон за достъп до обществена информация – задължения за активно публикуване на информация, Рейтинг на активната прозрачност. Рейтинг на институциите в съответната област.

Въпроси и отговори   


☞ 15:20 – 16.00Представяне на ограниченията на достъп до обществена информация според ЗДОИ. Съдебна практика.

Въпроси и отговори