Становища: 2020 г.

Становище относно проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с § 5 от който е предложено изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

22.04.2020 г.
На 22 април 2020 г. Програма Достъп до Информация внесе становище по законопроект със сигнатура 054-01-19/05.03.2020 г.: Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с § 5  от който е предложено изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация. Становището, както и списък с подкрепилите го неправителствени организации и граждани, бе изпратено до председателя на 44-то Народно събрание и до председателя на Комисията по бюджет и финанси.
PDF

Писмо до европейските институции в подкрепа на гражданските организации в България

16.01.2020 г.
През последните няколко години гражданските организации в България са обект на атаки, подобни на тези в други страни от Централна и Източна Европа: кампании, очернящи образа на конкретни или групи граждански организации, засилена анти-европейска пропаганда, целенасочена дезинформация по въпроси и теми, свързани с човешки права и ролята на гражданските организации за тяхната защита. 

62 граждански организации подписаха писмо, адресирано до представители на Европейската комисията и призоваващо ги да изразят позиция по повод нарастващите атаки срещу гражданските организации в България, като:


- направят ясно публично изказване относно важността на гражданското общество и на гражданските организации като част от него;
- призоват българското правителство да защити пространството за гражданско участие и да се обяви против речта на омразата и всякакви други твърдения, които поставят под въпрос необходимостта от гражданските организации;
- се срещнат с български граждански организации в Брюксел, за да се дискутират рисковете пред гражданските организации в България, които поставят в риск, всъщност, основни европейски ценности и принципи.

С писмото можете да се запознаете тук.

Същевременно, Генералният адвокат по делото на Европейската комисията срещу Унгария, във връзка с приетия от страната през 2017 г. закон, задължаващ гражданските организации, които получават финансиране от чужбина да се вписват в нарочен регистър и да се представят като получаващи финансова подкрепа от чужбина, публикува заключението си по делото. По същество, в заключението се констатира, че унгарският закон противоречи на правото на ЕС, като противоречието се разглежда съвпкупно - на Договора за функционира на ЕС (по отношение на свободното движение на капитали) и на основни човешки права от Хартата на основните права на ЕС (сред които и свободата на сдружаване). 

Тук можете да се запознаете със заключението на Генералния адвокат. Предстои Съдът на ЕС да вземе окончателно решение по делото.