Публикации

Тук може да намерите следните издания на Програма Достъп до Информация, свързани с проекта Форум "Достъп до информация": 

 
  • Доклади и анализи по въпроси, които се отнасят до достъпа до информация и медиите, местното самоуправление, околната среда, стопанската сфера и съдебната система. Редица анализи на ПДИ са публикувани в авторитетни чужди издания.
  • Годишни доклади за състоянието на достъпа до информация в България, които не само следят законодателство и практики, но и ги променят.
  • Медийни отразявания относно събития по проекта Форум "Достъп до информация" - Присъствието на темата за достъпа до информация в медиите е важен елемент в застъпническата ни работа. Доказателство са над 2200 публикации в печатните медии и 1500 участия в  радио и телевизионни прeдавания през годините.

 

Напомняме Ви, че всички материали, публикувани в страницата на ПДИ са със запазени авторски права. Kопирането или разпространяването им по електронен, механичен или какъвто и да е друг начин, следва да бъде правено с посочване на източника.