Включете се онлайн в 18-тата церемония за Деня на правото да знам!

1 септември 2020 г.

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 28 септември 2020 г., понеделник, от 15.00 часа на онлайн церемония по връчването на наградите за Международния ден на правото да знам.

Церемонията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие с регистрация на следния линк: https://bit.ly/2EMrTtJ. След регистрация ще получите автоматично потвърждение.

За контакт: Адриана Иванова, adriana@aip-bg.org | Ралица Кацарска, ralitza@aip-bg.org | (02) 988 50 62

* * *

До 15 септември очакваме Вашите номинации на специалната страница www.righttoknowday.net!

От 2003 година Програма Достъп до Информация връчва награди на 28 септември - Международният ден на правото да знам. Нашата идея е да бъдат поощрявани граждани, неправителствени организации, журналисти и медии да упражняват правото си да търсят информация, а също така и институциите, изпълняващи задълженията си по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ да създават позитивни практики в това отношение.

Тъй като все още много институции не изпълняват задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушават правата на гражданите на достъп до обществена информация, се присъждат и негативни награди.

 Позитивни награди „Златен ключ” 2020

1. Гражданин, най-активно упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ;
3. Журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация;
4. Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация.
 
Антинагради 2020
1. “Катинар” за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до информация;
2. “Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.

Жури
ще определи победителите в отделните категории.

Очакваме Ви! 


Наградите за Деня на правото да знам се случват в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.