Случаят с предполагаемите гюленисти: ВАС задължи МВР да даде достъп до документи относно задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция през 2016 г.

8 януари 2020 г.

В началото на 2017 г. разследващият журналист Генка Шикерова търси информация от Министерство на вътрешните работи относно задържането и предаването на Република Турция на седем турски граждани, случило се на 15 октомври 2016 г. Шикерова иска достъп до следните документи:

1. Копия от заповедите за задържането на 7-те турски граждани;
2. Копия от заповедите на началника на ГПУ-Русе за налагане на Принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България /принудително отвеждане до границата/;
3. Копия от протоколите, които отразяват тяхното предаване на турските власти.

Директорът на дирекция „Правно-нормативна дейност” – МВР предоставя достъп единствено до съдържанието на експресна стенограма от проведен на 28 октомври 2016 г. парламентарен контрол по въпроса. Достъп до исканите документи е отказан с мотив, че съдържат лични данни и не представляват обществена информация. Заявителят обжалва.

В пледоарията си пред Върховния административен съд на 16 декември 2019 г. за отмяна на отказа като незаконосъобразен, адв. Александър Кашъмов - ръководител на правния екип на ПДИ - изтъква следното:

„Този казус наистина придоби сериозна публичност, точно поради съмнението за това, дали органите на изпълнителната власт, които са призвани да изпълняват подобни мерки, са спазили основните права на тези граждани, съгласно Европейската конвенция за правата на човека.

Освен това, всички знаем какво се случи с тези хора, които са предадени в една държава, в която не се спазват човешките права и мисля, че дори граничи с цинизъм под паравана на това, че пазим личните права, да не позволява на обществото да разбере дали институциите спазват основните Конституционно положени правни актове за защита на човешките права.“
 
С Решение №153 от 07.01.2020 по Дело №13778/2018 ВАС оставя в сила решението на Административен съд София - град за отмяна на отказа на МВР по заявлението за достъп до обществена информация, подадено от Генка Шикерова. Очакваме МВР да даде пълен достъп до поисканите документи в най-кратък срок.