Съдът решава до месец длъжен ли е "Булгаргаз" да предоставя обществена информация

18 ноември 2022 г.

На 15 ноември 2022 г. в Административен съд – Видин се проведе открито заседание по дело на сдружение „България Обединена с Една Цел“ (БОЕЦ) за достъп до обществена информация. Делото е образувано по жалба на неправителствената организация срещу отказ на „Булгаргаз“ ЕАД, мотивиран с твърдението, че търговското дружество не е задължен субект по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

В съдебното заседание защитникът на жалбоподателя – адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, изрази становище, че според редакцията на ЗДОИ от 2015 г. задължени да предоставят информация са и търговските дружества, чийто управителен или надзорен орган се определя от възложител на обществена поръчка. Тъй като „Булгаргаз“ е дружество с изцяло държавен капитал, то несъмнено е длъжно да разгледа заявлението за достъп. Съдът обяви, че ще се произнесе с решение след съвещание.
Несъмнено въпросите, поставени в заявлението на БОЕЦ, са от надделяващ обществен интерес с оглед безпрецедентната газова криза и политическия и обществен дебат около нея, както и ключовата роля на дружеството по отношение доставките на газ. Делото се води с подкрепата на ПДИ.