Покана за онлайн пресконференция: Граждански одит на активната прозрачност 2020

30 април 2020 г.

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 7 май 2020 г., четвъртък, от 11.00 часа на онлайн пресконференция*, на която ще бъдат представени:

► Резултатите от годишното проучване на ПДИ на интернет страниците на 562 институции;
► Рейтингите на активната прозрачност за 2020;
► Картата на финансовата и бюджетната прозрачност и интегритета на общините за 2020;
► Анализ на отговорите на институциите на подадените по електронен път заявления.

В понеделник, 4 май, всеки ще може да се запознае с резултатите от гражданския одит на страницата на ПДИ.

В рамките на пресконференцията ще има възможност за въпроси.

*Пресконференцията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие с регистрация на следния линк: https://bit.ly/3f5dfLK. След регистрация ще получите автоматично потвърждение. Лице за контакт: Адриана Иванова, adriana@aip-bg.org, 0876 827 210.

Очакваме Ви! 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.