ПДИ се присъедини към призив до ЕК да защити най-важния европейски инструмент за борба с корупцията

10 декември 2020 г.

На Международния ден за борба с корупцията, Access Info Europe заедно с още над 100 неправителствени организации, посветени на прозрачността, отворените данни и борбата с корупцията, както и разследващи журналисти от цяла Европа, изпратиха общо писмо до Европейската комисия (ЕК). С него те призоваха ЕК и националните правителства да гарантират, че фирмените регистри, включително данните за собствеността и корпоративната структура, са свободно достъпни и публикувани в отворен формат.

ПДи се присъедини към отвореното писмо до Тиери Бретон, комисар по вътрешния пазар, и Вера Юрова, заместник-председател на ЕК с ресор ценности и прозрачност. С него организациите реагират на опасността от ограничаване на достъпа до данни от фирмените регистри само до основни данни, без имената на собствениците, в момент, коагто ЕС решава относно подробностите по прилагането на Директивата за отворените данни от 2019 г.

В писмото се посочва, че ангажиментът за отваряне на фирмените регистри, включително на данни за собствеността и корпоративната структура, е най-критичната мярка за прозрачност и антикорупция, която ЕС ще приеме през 2020 г.

Подписалите писмото призовават следната информация за собствеността и структурата на компаниите да бъде абсолютният минимум, който да бъде оповестяван публично съгласно Директивата за отворените данни:

- Име на собственика на компанията;
- Месец и година на раждане;
- Националност;
- Идентификатор на собственика;
- Имена на акционери;
- Държава на пребиваване на акционери / собственици;
- Статус на несъстоятелност на дружеството;
- Всички актуализации на подадената информация, включително датата на последната актуализация.

Те отбелязват, че в Обединеното кралство и Дания вече са определени стандарти, според които информацията в тези фирмени регистри е достъпна в отворени формат.

Писмото завършва с аргумента, че при прилагането на Директивата за отворените данни, ЕК и държавите-членки трябва да гарантират пълното публикуване на информацията за собствеността на компаниите като набор от данни с висока стойност, под действително отворен лиценз без допълнителни ограничения: „Всичко по-малко от пълното публикуване в крайна сметка ще създаде среда, която позволява корупцията да продължава да се случва. Сега е моментът не за по-малко, а за повече прозрачност и отчетност."