ПДИ представя Доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2021"

4 юли 2022 г.

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 15 юли 2022 г., петък, от 14.00 до 15.00 часа на онлайн пресконференция*, на която ще бъде представен двадесет и втория годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

 

 
Докладът за 2021 г. съдържа:

► Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
► Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
► Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България;
► Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021;
► Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.;
► 7 приложения.

Текстът на доклада и приложенията към него ще бъдат публикувани на страницата на ПДИ тук

 



РЕГИСТРАЦИЯ ☞
Пресконференцията ще се състои в платформата Zoom. Заявете присъствие, като се регистрирате на следния линк: https://bit.ly/3P1LmoV. 

(След регистрация ще получите автоматично потвърждение с линк за достъп до събитието.
Ако не получите такова, моля, проверете Спам/Junk папката на имейла си.
)

 

 

 


 

Предоставените от Вас лични данни при регистрация ще бъдат обработвани от Програма Достъп до Информация за целите на организирането на събитието в съответствие с политиката ни за поверителност. 


За контакти: Диана Банчева, 
diana@aip-bg.org, 0888 412 549.


Очакваме Ви!

 


 


 


 


 

Докладът се издава в рамките на проект Форум „Достъп до информация" с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация" е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тези резултати отразяват официалното становище на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.