ПДИ подписа декларация за правосъдие по случая на Дафне Галиция, Малта

7 ноември 2022 г.

Програма Достъп до информация е една от 36-те организации, които излизат със съвместна декларация, осъждаща липсата на усилия и прозрачност на малтийското правителство в реформите за свобода на печата, и подновява призивите за пълна справедливост за Дафне Каруана Галиция.

 

Декларацията е по инициатива на Европейския център за свобода на пресата и медиите (ECPMF). В нея се казва, че: „Безнаказаността служи за насърчаване на онези, които използват насилието, за да заглушат критичната журналистика, и тя приключва едва когато всички отговорни за отвратителното убийство бъдат преследвани с пълната строгост на закона: всички потенциални посредници и ръководител(и) трябва да бъдат изправени пред правосъдието“.

 

Текстът на декларацията е публикуван на някои от интернет страниците на подкрепилите я организации на 16 октомври, както и в социалните медии.