Основателно ли отказва ДП „Пристанищна инфраструктура“ да разкрие данни по договор с руско дружество за канали 1 и 2 на Пристанище Варна?

22 юни 2020 г.

За малко повече от месец - от 4 май до сряда - 17 юни т.г. правителството даде разрешение на три кораба, собственост на руската компания "Гидрострой" да работят във вътрешните водни пространства на страната. Те трябва да извършат удълбочаване на плавателните канали 1 и 2 в "Пристанище Варна" по проект за 350 млн. лева. "Гидрострой" обаче е била избрана без търг и конкуренция, показва информация на "Дневник". А държавното дружество "Пристанищна инфраструктура", на което правителството отпусна парите за удълбочаването, наложи пълно затъмнение върху условията по договора с руското дружество, регистрирано в анклава Калининград.

Данните бяха поискани от "Дневник" по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), но "Пристанищна инфраструктура" отказа да ги предостави позовавайки се на търговска тайна.“

Текстът е част от статията в "Дневник" „Защо е тайна как руска дълбачка е наета по проект за 350 млн. лв.“, а автор е журналистът Спас Спасов, който получава отказ на свое заявление по ЗДОИ. Основателен ли е отказът на директора на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ да предостави търсената информация? Предстои дело по случая, след като заявителят подаде жалба срещу отказа за достъп до информация. 


Предисторията

Спасов подава заявление на 7 май 2020 г. с искане да му бъде предоставена следната информация:
1. Сключено споразумение между ДП "Пристанищна инфраструктура" и "ТСВ" ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна;
2. Техническия проект, по който предстои да бъде осъществено удълбочаването на канала;
3. Компаниите, с които “ТСВ” ЕАД е сключило договор за изпълнение на проекта;
4. Цената, на която според сключените договори ще бъде извършено удълбочаването. 

Отказът на директора на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е с мотив, че исканата информация засяга интересите на трето лице – „ТСВ“ ЕАД, което е изразило изрично несъгласие за предоставяне на исканата информация, тъй като същата представлявала търговска тайна.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Варна. В жалбата са изложени аргументи, че в конкретния случай, „ТСВ“ ЕАД (чийто едноличен собственик на капитала е държавата чрез министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията) представлява задължен субект за предоставяне на достъп до информация на собствено основание в качеството си на публичноправна организация. След като „ТСВ“ ЕАД се явява задължен субект по ЗДОИ по отношение на отказаната информация, то не са били налице основания ДП „Пристанищна инфраструктура“ да провежда процедура за търсене на съгласие на трето засегнато лице. Съответно изразеното от него изрично несъгласие за предоставяне на достъп до информация е ирелевантно и не може да обоснове законосъобразен отказ. По силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена.

Предстои развитие по казуса.


 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.