НЗОК отмени заповедта за удължаване на срока за отговор по ЗДОИ

20 март 2020 г.

Благодарение на публичната позиция на ПДИ и на медии, заповедта на управителя на Здравнатра каса д-р Салчев от 18 март бе отменена. Така отпада временното удължаване на срока за отговор на заявления за достъп до обществена информация. Институцията ще отговаря на въпроси както законът изисква - в рамките на две календарни седмици.

В сайта на НЗОК на 19.03.2020 е публикувано:

НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЕКТИВНИТЕ ТРУДНОСТИ, НЗОК Е ОТВОРЕНА ЗА ОБЩЕСТВОТО 

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – проф. д-р Петко Салчев, отмени Заповед №РД-09-345 от 18.03.2020 г. за удължаване на срока за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Вътрешните правила по прилагането му, като недостатъчно прецизна и противоречаща на заявените от него принципи за прозрачност и обществен контрол върху дейността на институцията. Въпреки обективните трудности от създадената извънредна ситуация, Националната здравноосигурителна каса остава отворена за всички въпроси и сигнали на гражданите.


 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.