НЗОК неправомерно увеличи срока за отговор по ЗДОИ от 14 на 30 дни

19 март 2020 г.

Със своя заповед от 18 март управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Салчев временно е удължил срока за отговор на заявления за достъп до обществена информация на 30 дни. Здравната каса, като задължен по ЗДОИ публичноправен субект, следва да предоставя търсената от нея информация в рамките на законоустановения срок от 14 дни.

По този случай Дневник поиска мнението на ръководителя на правния екип на Програма Достъп до Информация адв. Александър Кашъмов, което споделяме по-долу.

"Тази заповед е едно доказателство за това, че започва произвол с публична власт в условията на извънредно положение. В действителност няма никаква опора в закона. В ЗДОИ не са предвидени разпоредби, свързани с извънредно положение, а и днес в Народното събрание не са обсъждани такива изменения", коментира пред "Дневник" адвокат Кашъмов.

Освен това, по думите му, в условията на криза и на извънредно положение по силата на конституционното право на гражданите на имат информация, те трябва да имат дори по-засилено право на информация, отколкото в обикновена ситуация. Това е така, защото институциите действат бързо с цел ефективност и ефикасност, което води до непрозрачност, ако няма достъп до обществена информация, обясни юристът.

Той припомни, че в самия Закон за достъп до обществена информация е регламентирано не просто право, а задължение за институциите без да чакат заявления за достъп да оповестяват информация. В чл. 14 е записано не само, че трябва да бъде предоставен достъп бързо и веднага, но дори не трябва да бъдат чакани и заявления, за да се предостави такава информация.

"Категорично трябва да се каже, че законът не дава такава възможност. В други държави - и в региона, и в света, се обсъждат по-кратки срокове от сегашните 14 дни. В някои страни законът задължава информацията да се даде най-късно в 14-дневен срок. Гражданите в една демократична държава имат право на навременен достъп до информация, а от другата страна на монетата е задължението на институциите да се отчитат и да бъдат прозрачни", подчерта Кашъмов.

Той обясни, че има правна възможност тази заповед да бъде атакувана по съдебен ред, но най-вероятно няма да има бързо произнасяне, тъй като при извънредното положение не се предвижда възможност за разглеждане на тези производства в закрити заседания.

"Тази заповед категорично е абсолютно противозаконна и трябва да се атакува. Може да се търси ролята и на другите институции, пред които НЗОК дължи отчетност - да се окаже натиск да се спази закона и Конституцията. Защото това, което се прави, противоречи на закона и погазва едно конституционно право", подчерта адвокат Кашъмов.

Той добави, че практиката показва, че институциите се учат една от друга, особено на лоши практики. Кашъмов изтъкна, че е важно обществото да бъде информирано в момента, но трябва да се отговаря и на актуални въпроси на журналисти, за да се получи адекватна картина на случващото се.

"Абсурдно е в една демократична държава да се размахва палката по този начин, по който го виждаме в момента", каза още той.

Адвокатът припомни и че само преди няколко дни група народни представители внесоха в Народното събрание предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове. На пръв поглед законопроектът се отнася само до промени в преходните и заключителни разпоредби на този закон. С § 5 от него обаче се променят две разпоредби в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

"Според мен точно в такава извънредна ситуация правото на информация придобива едно изключително значение на междинно право, без което нито едно друго основно човешко право не може да бъде защитено. Неслучайно общото събрание на ООН още през 40-те години е нарекло правото на информация - правото, което е кръстопътят, на който се срещат всички останали основни човешки права", добави Кашъмов.


 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.