Не пипайте Закона за достъп до обществена информация!

17 април 2020 г.


Скъпи колеги и съмишленици,


Подкрепете становището на Програма Достъп до информация срещу предложението за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)!


Малко предистория: На 5 март 2020 г. група народни представители внесоха проектозакон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона се предлагат изменения в ЗДОИ. Чрез това предложение закон, който регулира основно човешко право, се променя със закон, който няма нищо общо с достъпа до информация. По-конкретно, предложението предвижда  отмяна на правомощието на министъра на финансите да определя нормативите за заплащане на разходите за предоставяне на достъп до обществена информация. 
Според оценката на ПДИ, предлаганите изменения са в ущърб на правото на гражданите на достъп до информация и застрашават прозрачността на институциите.


Тук можете да се запознаете
с текста на становището.


Тук можете да подкрепите позицията ни за отпадане на предлаганата промяна на реда за достъп до обществена информация. Събираме вашите подписи до вторник, 21 април (включително), след което ще внесем становището в Народното събрание.


С пожелания за здраве и светли празници,


Екипът на ПДИ 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.