На границата с административен произвол - МП отказва да изпълни съдебно решение по ЗДОИ

26 февруари 2020 г.

Препечатваме част от статията на журналиста от в. „Сега“ Доротея Дачкова. Тя бе заявител в дело по ЗДОИ срещу отказа на Министерство на правосъдието да бъдат предоставени паметните бележки от срещите между представители на България и ЕК, свързани с докладите по Механизма за сътрудничество и проверка (CVM). 

С помощта на Александър Кашъмов от "Програма Достъп до информация" обаче Сега осъди министерството да предостави бележките. Съдия Веселина Женаварова от Административния съд в София прие, че поисканата информация е обществена по дефиниция, защото става дума за резултатите и напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред.

"Повторният отказ на МП да предостави паметните бележки изразява пряко несъгласие с влязлото в сила решение на съда. В правовата държава това е недопустимо поведение, което нарушава принципите за върховенство на закона и разделение на властите. Практически служителят от министерството се е поставил по-високо от съда, който е решил казуса, в който страна е тъкмо този служител. Такова поведение граничи с административен произвол", коментира пред "сега" адвокат Кашъмов. Според него сега министърът трябва да покаже, че има контрол върху подчинената му администрация и работи в обществен интерес. "Иначе излиза, че се пазят някакви неясни частни интереси по един обществено значим въпрос", допълни адвокатът.

И напомни, че правосъдното министерство по закон установява нарушения и налага административни наказания за погазване на ЗДОИ. "Интересно как се очаква да изпълнява тези си функции и министърът да налага наказания, след като самото министерство се въвлича в неизпълнение на влязло в сила съдебно решение по този закон", каза още Кашъмов. Той обясни, че досега случаите да не се изпълнява съдебно решение за предоставяне на информация са били рядкост. Но "в последно време се забелязват и други подобни случаи, например от страна на екологичното министерство и Столична община"."Ако правителството не съумява да поддържа ефективен механизъм за изпълнение на закон, който гарантира основно човешко право и отчетността на властта пред гражданите, не знам как се очаква справедливо и открито управление в обществен интерес", заключи адвокатът.


Цялата статия на в. „Сега“ четете тук: Министерството на правосъдието отказва да изпълни съдебно решение

ПДИ вече писа по случая
в деня, когато стана ясно, че с решение на Административен съд София-град (АССГ) от 03.02.2020 делото бе спечелено с правното представителство на адв. Александър Кашъмов и адв. Кирил Терзийски от правния екип на Програма Достъп до информация.