На 9 март започна делото за законността на рестарта на АЕЦ „Белене“

10 март 2020 г.

На 9 март 2020 Върховният административен съд (ВАС), Четвърто отделение, даде ход на делото за законността на правителственото решение за рестарт на АЕЦ „Белене“. Делото бе заведено от лидерите на партиите ДСБ и „Да България“ Атанас Атанасов и Христо Иванов. Протоколът от заседанието е публикуван на сайта на ВАС.


Адвокатите на жалбоподателите Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до информация, и Албена Белянова заявиха, че поддържат жалбата на посочените в нея основания. В действителност Министерският съвет (МС) е взел решението за възобновяване на проекта за ядрена централа, като е отменил предходното си решение от 2012, с което пък бяха отменени решенията за стартиране на АЕЦ от 2005. Това е сторено без каквато и да било оценка на ядрената безопасност, икономическия ефект и радиоактивните отпадъци, които оценки се изискват от чл.45 от Закона за безопасното използване на ядрената енергия. Правителството също е преразгледало своето влязло в сила решение от 2012 по недопустим начин, без да спази процедурата по закона. 

В съдебното заседание стана ясно още, че предложението на министъра на енергетиката Теменужка Петкова за рестарт на проекта за централата през 2018 е влязло в деловодството на Министерския съвет ден след като решението вече е било взето. Адвокатите на жалбоподателите поискаха да се представят копия от входящия регистър на Министерския съвет (МС) и изходящия регистър на Министерството на енергетиката (МЕ), както и четири решения на парламента и две решения на правителството, свързани с проекта, които липсваха в представената от Министерския съвет по делото документация.

Делото се отложи, за да могат да вземат становище адвокатите на Министерството на енергетиката по доказателствените искания на жалбоподателите, както и за да бъдат прегледани представените едва в съдебното заседание документи от министерството. По възражението на МС и МЕ за липса на правен интерес у жалбоподателите да водят делото върховните съдии заявиха, че ще се произнесат с крайното си решение. 

Програма Достъп до информация подкрепя усилията за прозрачност и пресичане на незаконни практики, свързани със съмнителния проект „Белене“ още от 2004, когато правителството Сакскобурготски взе решение за започването му без обосновка и информиране на обществото. Тогава тезата на правителствените юристи отново беше, че решението за изграждане на централата не подлежи на обжалване, но тричленният състав на ВАС се раздели, като председателят на състава съдия Александър Еленков обяви, че неразглеждането на жалбата може да доведе до приемане на едно незаконно правителствено решение във вреда на правата на гражданите. Неговото становище бе подкрепено от петчленен състав в началото на 2005, което принуди правителството да вземе ново решение през февруари 2005.

По искане на адв. Кашъмов в заседанието на 9 март 2020 ВАС разпореди да бъдат приобщени към делото и двете дела срещу законността на решението за изграждане на „Белене“ от 2004 и 2005.