Конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“

13 януари 2022 г.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) организира международната онлайн конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства“.

Събитието ще се проведе на 27 януари 2022 г., четвъртък, от 14 до 17.30 ч. в платформата Zoom и ще бъде своеобразен форум за споделяне на натрупания опит и за обсъждане на предизвикателствата пред прилагането на законодателството за достъп до информация. 

Във фокуса на конференцията ще бъдат следните теми:

  • Законодателна рамка: 21-годишнината от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ); Регламент 1049/2001 за достъп до документите на ЕС; Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи;

  • Инструменти за наблюдение на прилагането на законодателството;

  • Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация. 

За участие са поканени представители на държавната и местна администрация, съдии и адвокати, граждани и неправителствени организации, журналисти, координаторите на ПДИ. На вниманието на участниците в конференцията ще представим съизмерим чужд опит в областта на достъпа до обществена информация от страна на гости-експерти от партньорски организации от Европа. 

За конференцията е осигурен двупосочен конферентен превод от и на английски език.


     Включете се с регистрация ТУК до 21 януари 2022 г.     

 

Очаквайте подробната програма на събитието.


За допълнителна информация: 
Адриана Иванова, ПДИ: 0876 827 210, adriana@aip-bg.org
Диана Банчева, ПДИ: 0888 412 549, diana@aip-bg.org



Конференция „Достъпът до информация – постижения и предизвикателства" се провежда в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.