Делото по „ЦУМ-гейт“ — спряно поради тълкувателно дело, образувано по искане на Цацаров

4 февруари 2020 г.

За последните развития по случая „ЦУМ-гейт“, четете тук: в. „Сега“: Цацаров си осигури ново укриване на проверката за Цумгейт

Преди две години журналистът Доротея Дачкова от в. „Сега“ подава заявление до Инспектората на Висшия Съдебен Съвет (ИВСС), с което иска достъп до акта от проверката по т. нар. случай „ЦУМ-гейт“, както и материалите от проверката. Случаят „ЦУМ-гейт“ нашумя в публичното пространство след публичното оповестяване на информация за среща между тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, бизнесмена и бивш председател на БСП Георги Гергов и издателя на в. „Сега“ Сашо Дончев. 

С решение от 12.02.2018 г. главният инспектор при ИВСС отказва достъп, мотивирайки го с липса на съгласие от страна на трети лица — Цацаров и Гергов. С подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу отказа. 

Следват две частни жалби, с които се изтъкват доводи за отвод на съдебния състав, като мотивите на главният инспектор Точкова са, че съставът се е задействал след публикация във в."Сега" по темата, в която е посочено, че делото е насрочено за февруари 2020 г. — мандатът на главния прокурор ще е изтекъл. Атаката на орган, който има контролни правомощия спрямо съдиите, към тях и към техния интегритет, е недопустима и представлява форма на конфликт на интереси - затова и правният екип на ПДИ като представител на заявителя внася отговор на частната жалба във ВАС.

След редица административни ходове, на открито заседание на 22 януари 2020 г. ВАС приема, че делото следва да бъде спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, тъй като по искане на главния прокурор на Република България е образувано тълкувателно дело № 4/2019 година. Искането е за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Недопустима или нередовна е касационна жалба, подадена персонално или чрез пълномощник от страна (юридическо лице, държавно учреждение или орган в тези структури), при липса на тъждество с участвалите в производството пред първоинстанционния съд страни, респективно без разглеждане или без движение следва да бъде оставена такава жалба?“.

ВАС спира производството по делото до постановяване на Тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2019 г. на ОСС от I и II колегия на ВАС.