Александър Кашъмов пред desebg.com: ВАС трябва да устои на изкушението да спира осветяването на сътрудниците на ДС на различни ръководни постове

25 ноември 2020 г.

Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, изтъква в интервю с журналиста Христо Христов пред сайта ДържавнаСигурност.com ключови моменти около тълкувателно решение, което предстои ВАС да вземе този петък (27 ноември). 

Става дума за решението на група съдии от ВАС да обявяват за нищожни решения на Комисията по досиетата, с които тя огласява повторно принадлежност на лица към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА, но различно качеството на лица, заемали или заемащи други ръководни длъжности.

"Aко един министър е с установена принадлежност, няма разум този факт да се премълчи по отношение на същия човек като народен представител. В противен случай гражданите биха получили една половинчата и объркваща информация по отношение на управлявалите и упражнявалите влияние върху общественото мнение. (...) Това не е оценка на личността на тези хора, а е създаване на вярна и относително точна картина в какво общество сме живели, какви послания и от кого са били изказвани. Само чрез знание за истината можем да ковем бъдеще, което да е по-добро и справедливо за децата ни.

От фундаментално значение за една демократична държава е да има функционираща съдебна система и гражданите да имат доверие на Върховния административен съд, че прилага еднакво закона и въздава еднаква правда в сходни случаи.
"

Цялото интервю четете тук.