33 млн. лв. за вътрешноквартални улици в София - каква информация получи „Капитал“ с помощта на ПДИ

29 април 2020 г.

Пари, ремонти, улици, тротоари - този материал в „Капитал“ обобщава какво разкри разследващият журналист Мила Чернева след дело за достъп до информация срещу Столична Община, спечелено с помощта на адв. Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

Предистория


През септември 2019 г. Чернева поиска от зам.-кмета на Столична община (СО) по транспорт и финанси Дончо Барбалов информация относно ремонтите на централни вътрешноквартални улички в София. Последва отказ с мотива, че достъпът засягал интересите на трето лице, което изрично отказало предоставянето на информацията.

„Капитал“ заведе дело срещу отказа с помощта на Програма Достъп до информация. В началото на февруари т. г. Административен съд София-град (АССГ) разглежда делото в открито заседание с участието на адв. Ангелов, представляващ заявителя и пледиращ за отмяна на отказа. Представител от страна на зам.-кмета не е изпратен.

На 14 февруари съдия Женаварова от АССГ отсъжда в Решение №964, че в случая общественият интерес от уличните ремонти надделява над интереса на третото лице. Така се стига до отговора на Общината, и конкретно на зам.-кметът Барбалов, относно ремонтите на вътрешноквартални улици, възлизащи на стойност 33 млн. лв.. 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.